Lid worden?

Dat kan natuurlijk altijd!
Je kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen en 4 speelavonden kosteloos gebruik maken van de accommodatie en het materiaal. We verplichten je dus tot niets.

Mocht je na deze periode besluiten lid te worden, dan kun je kiezen of je dit op recreatieve basis wilt doen, of op competitieve basis.

De contributie voor het lidmaatschap van De Treffers bedraagt voor jeugdleden (<18 jaar) € 60 en voor seniorenleden (18 jaar en ouder) € 75 (bedragen seizoen 2019/2020).

Het speelseizoen loopt van eind augustus t/m mei (ruim 9 maanden). Bij een lidmaatschap dat aangegaan wordt in de loop van het seizoen wordt de contributie naar tijdsgelang berekend.
Opzegging van het lidmaatschap kan in principe alleen schriftelijk en voor aanvang van het speelseizoen.

Competitiespelers zijn ook contributie aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) verschuldigd.
Deze contributie is opgebouwd uit bonds- en afdelingscontributies. Daarnaast zijn ze gesplitst in een basiscontributie voor alle leden en een toeslag voor competitiespelers. De afdeling West (waaronder onze club valt) indexeert de afdelingscontributie jaarlijks aan de hand van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie lage lonen. Als peildatum hiervoor is 1 juli van elk jaar gekozen.

Op basis van deze gegevens bedraagt de NTTB-contributie voor het seizoen 2019/2020:

  • Basislidmaatschap NTTB senioren:
    € 19,-
  • Contributie NTTB competitie senioren:
    € 71,-