Protocol

Protocol verantwoord tafeltennissen

Het tafeltennisseizoen is weer van start gegaan. Om zoveel als mogelijk coronaproof onze sport te kunnen beoefenen, zijn in overleg en samenwerking met bestuur en beheerder Melishof wat afspraken gemaakt. Daarbij is ook meegenomen wat het RIVM en meer specifiek de NTTB adviseert.

In de entree staat een tafel met desinfecterende handgel en een aanmeldlijst. Bij binnenkomst graag even je handen desinfecteren en de senioren (>18 jaar) vermelden hun naam en telefoonnummer op de lijst. Deze wordt maximaal een maand bewaard en kan eventueel gebruikt worden bij contact- en/of brononderzoek van de GGD.

De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, wel is het aantal douches beperkt tot 2 per doucheruimte. In de kleedkamers staat desinfectiemiddel voor je handen. Probeer ook daar zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

In de sportzaal zijn in het middenpad maximaal 7 zitplaatsen voorhanden, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Zijn er meer toeschouwers, dan worden die verzocht in de kantine plaats te nemen. De ruimte waar de gymtoestellen staan, is voorlopig niet toegankelijk (gordijnen gaan geheel dicht). Bij de jeugdtraining mag niet meer begeleiding van senioren zijn als noodzakelijk. De jeugd houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de jeugdbegeleiding.

Het dubbelspel in de competitie is conform de beslissing van de NTTB (afdeling West) voorlopig niet toegestaan. Als bestuur nemen wij deze beslissing ook over voor de recreanten > 18 jaar. In het enkelspel adviseren wij de spelers niet van kant te wisselen na een gespeelde game. Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.

Zowel de wedstrijdtafels als de tafeltennisballetjes worden met regelmaat schoongemaakt. Voor de balletjes worden 2 bakken gebruikt (schoon en gebruikt).

Voor het overige gelden natuurlijk ook de basisregels:

- blijf bij klachten thuis en laat je testen
- houd 1,5 meter afstand van anderen
- was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
- vermijd drukte

Heb je klachten (verkoudheid e.d.) neem dan geen risico en kom even niet naar de club! En misschien wel het belangrijkste: gebruik je gezonde verstand om in te schatten wat wel of niet kan!